Sesiunea științifică studențească ,,Uniți contra violenței în bază de gen”

La data de 28 noiembrie 2023, în Sala de Conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare”, s-a desfășurat Sesiunea științifică studențească cu genericul „Uniți contra violenței în bază de gen organizată de către membrii catedrei Drept public, securitate a frontierei, migrație și azil de comun cu cercul științific studențesc ,,Areopag”.

La conferință au participat conducerea instituției, cadrul profesoral-didactic, studenții Academiei „Ștefan cel Mare” și experții în problema asigurării egalității de gen în domeniul securității și apărării din cadrul Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun”. 

Scopul sesiunii științifice a fost axat pe sensibilizarea și impulsionarea studenților Academiei spre cercetarea multiaspectuală a fenomenului violenței în familie, precum și a activității de prevenire și combatere a acestuia.

Întrunirea a avut obiectivul de a aviza publicul cu privire la fenomenul violenței împotriva femeilor, care își lărgește arealul de manifestare și în mediul on-line, fiind evidențiate efectele grave pe care le are asupra femeii, în mod special, asupra familiei și societății în general.

Evenimentul este parte a Campaniei internaționale „16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, lansată la data de 25 noiembrie.