Sesiunea de instruire desfăşurată în cadrul programului de mobilitate KA1 Erasmus+

În perioada 28.10.2022 – 06.11.2022, un grup de studenţi ai Academiei „Ştefan cel Mare”, au participat la sesiunea de instruire „Ready, Steady, Go: My Healthy Lifestyle”, desfăşurată în cadrul programului de mobilitate KA1 Erasmus+, în c. Rovinaglia, Italia.

Sesiunea prenotată a reunit tineri din diferite ţări ale Europei: Italia, Croaţia, Georgia, România, Spania şi Republica Moldova – state cu un mediu cultural şi social diferit, dar, în acelaşi timp, cu o viziune şi o înţelegere similară a conceptului „stil sănătos de viaţă”.

Obiectivul general al proiectului a fost promovarea unui stil de viaţă sănătos prin împărtăşire de bune practici şi cunoştinţe transversale. Drept obiective specifice au fost: extinderea gradului de conştientizare a sănătăţii mintale şi bunăstării, creşterea participării active a tinerilor în problematica sănătăţii, dezvoltarea atitudinilor şi abilităţilor pentru diseminarea sportului şi a activităţii fizice în rândul tinerilor etc.

Totodată, fiecare grup de participanţi au organizat propria seară culturală, prezentând câteva elemente de cultură şi tradiţii naţionale. Astfel, grupul delegat a interpretat o melodie populară, a prezentat un dans tradiţional şi a pregătit bucate tradiţionale.

Programul de mobilitate desfăşurat a servit drept o experienţă inedită pentru dezvoltarea personală şi profesională, care va îmbunătăţi conştientizarea şi va spori extinderea abilităţilor pe domeniile sus-menţionate.