Sesiune științifică studențească „Prestația funcționarului public – cheia spre succesul interacționării statului cu cetățeanul”

Cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Muncii, marcată la nivel internațional în fiecare an la data de 1 mai, Catedra drept public, securitate a frontierei, migrație și azil a organizat o sesiune științifică studențească cu genericul: „Prestația funcționarului public – cheia spre succesul interacționării statului cu cetățeanul”. Evenimentul a fost desfăşurat în cadrul Cercul științific „Areopag” și a reunit 12 studenți cu comunicări pregătite conform genericului menționat și alţi 25 de studenți interesaţi de tematica abordată.

Sesiunea ştiinţifică s-a axat pe dezbaterea calității și contribuției funcționarilor publici și funcționarilor publici cu statut special în asigurarea serviciilor publice de calitate, prin prisma conștientizării rolului și a importanței majore a activității acestora în folosul cetățenilor.

Participanții au avut ocazia să realizeze schimbul de idei și opinii, abordând aspecte legate de natura juridică a funcției publice, managementul funcției publice, analiza modalităților și condițiilor de acces la funcția publică, strategia formării profesionale și evoluării în carieră a funcționarului public și a funcționarului public cu statut special, procedee și tehnici de stimulare, precum și protecția acestora.

 Subiectele puse în discuție au reliefat concluzia potrivit cărei, serviciile de calitate pot fi prestate societății doar de către angajați ai Ministerului Afacerilor Interne bine instruiți, care trebuie să cunoască, să respecte și să aplice corect legile Republicii Moldova, să fie integri, să știe să comunice eficient și să soluționeze profesionist situațiile de serviciu cu care se confruntă, să posede o pregătire fizică și tactică corespunzătoare, care indiferent de circumstanțe, să apere drepturile și libertățile cetățenilor, să fie gata oricând să intervină și să ofere ajutor persoanelor aflate în situații de risc.

De asemenea în urma dezbaterilor dintre participanții conferinței, s-a constatat că de calitatea funcționarului public depinde succesul interacționării statului cu cetățeanul, iar de corectitudinea, competența și capacitățile organizatorice ale fiecărui funcționar public depinde succesul și realizarea obiectivelor propuse de către organele administrației publice de orice nivel, precum și dezvoltarea și buna funcționare a sistemului de administrare publică din Republica Moldova, fapt ce îi conferă muncii funcționarului public, cel mai nobil aspect.

Marcarea Zilei Internaționale a Muncii constituie un prilej pentru promovarea echității sociale și muncii decente, odată ce munca înseamnă demnitate și independență, iar aptitudinile deprinse pentru piața muncii ne oferă posibilitatea de a accesa o profesie, de a trăi cu un scop și de a duce la capăt orice obiectiv.