Sesiune ştiinţifică studenţească dedicată Centenarului Marii Uniri

Pe data de 27 martie 2018 în sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare”, şi-a desfăşurat lucrările conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul „Centenarul Marii Uniri”, organizată de catedra Drept public şi securitate a frontierei.
La for au participat conducerea Academiei „Ştefan cel Mare”, cadrul profesoral – didactic al instituţiei şi studenţii Facultăţii Drept.
Obiectivul propus al acestui eveniment a constat în implicarea activă a studenţilor în cercetarea multiplelor dimensiuni şi semnificaţii ale evenimentului istoric de acum 100 de ani.
În acest context, aniversarea Unirii Basarabiei cu România de acum 100 ani reprezintă o înaltă datorie de conştiinţă şi un fericit prilej de a readuce în atenţie evenimente care au marcat definitoriu destinul nostru naţional. Unirea din 1918 a fost cauza supremă a întregului popor, a tuturor claselor sociale, a tuturor forţelor politice, şi a avut o largă şi solidă bază socială şi un puternic caracter democratic.
Oricâte dovezi şi argumente s-ar aduce în favoarea unor legităţi ale istoriei, care au condus la crearea României Mari, în pofida tuturor vicisitudinilor inerente evenimentelor de importanţă primordială şi în pofida modalităţilor de interpretare a acestor evenimente istorice suntem în drept să afirmăm că românii basarabeni au obţinut succese considerabile în ştiinţă, economie, artă, inclusiv în viaţa politică şi socială.
Istoria anului 1917 – 1918 ne-a dat o lecţie unică şi o dovadă incontestabilă, cum din mai multe forţe slabe, dezbinate, se poate forma un flux politic puternic şi bine orientat.
Studenţii au fost premiaţi cu diplome pentru participare activă în cadrul sesiunii.