Sesiune de instruire „Asigurarea ordinii publice în procesul electoral”

La data de 8 noiembrie, Catedra drept public, securitate a frontierei, migrație și azil în parteneriat cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) a organizat o sesiune de instruire cu genericul „Asigurarea ordinii publice în procesul electoral.”

La această sesiune au participat studenții anului II și III de la programul de studii Administrația publică, a Facultății drept, administrație, ordine și securitate publică.

Agenda sesiunii a inclus prezentări privind procesul electoral, noțiuni generale și rolul important pe care îl are MAI în desfășurarea alegerilor. De asemenea, au fost abordate contravențiile și infracțiunile în domeniul electoral, fiind subliniată importanța menținerii ordinii publice pe parcursul campaniei electorale, inclusiv, în ziua alegerilor.

Menționăm, că Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, colaborează eficient cu Academia ,,Ștefan cel Mare”, în baza unui Acord de Parteneriat.