Seminarul ştiinţific cu genericul „Quality assurance in the higher education system of Moldova: challenges and opportunities”

În perioada 02.10 – 03.10.2012 în incinta USM a avut loc seminarul internaţional cu genericul „Quality assurance in the higher education system of Moldova: challenges and opportunities”, organizat de Ministerul Educaţiei din RM de comun cu Consiliul Europei şi Universitatea de Stat din RM. Academia a fost reprezentată de dl Iu. Odagiu, prim- prorector pentru studii, colonel de poliţie. În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte ce ţin de asigurarea calităţii în aria europeană a învăţământului superior, la fel au fost identificate bune practici în sistemele de asigurare a calităţii interne şi externe pe plan European şi international.