Seminarul de instruire din Polonia

Prin dispoziţia MAI nr. 18/1997 din 12.11.2012, Academia ,,Ştefan cel Mare” a delegat un reprezentant pentru a participa în perioada 26.11 – 30.11.2012 la seminarul de instruire cu genericul „Tehnici moderne de instruire” din cadrul proiectului comun moldo-polon „Metode moderne de criminalistică şi tehnici speciale de formare în poliţie ca un instrument utilizat pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii” desfăşurat în or. Gdansk, Polonia şi organizat de MAI din Polonia de comun cu poliţia poloneză. La seminar a participat dna Victoria Jitari, şef SRIIE, maior de poliţie. Scopul seminarului a fost schimbul de experienţă privind cooperarea internaţională în diferite domenii cum ar fi: instruirea şi asigurarea siguranţei rutiere, prezentarea celor mai recente tehnici medico-legale în detectarea infracţiunilor, familiarizarea cu funcţionarea departamentului urmărire penală, poliţia maritimă, activităţi legate de protecţia persoanelor VIP, etc. Totodată delegaţiei i sa oferit posibilitatea de a cunoaşte cultura, istoria, tradiţiile Voievodatului Pomeran.