Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dnei Alina Codreanu

Marţi, 26 decembrie 2023, la ora 13.00, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne la specialitatea 552.03 – drept financiar (bancar, fiscal, vamal).

La ședință va fi examinată teza de doctor în drept elaborată de dna Alina Codreanu cu tema „Cadrul juridic naţional al achiziţiilor publice în Republica Moldova racordat la bunele practici ale Uniunii Europene”, perfectată la specialitatea 552.03 – drept financiar. Conducător științific: Alexandru Armeanic, doctor în drept, conferenţiar universitar. Ședința Seminarului Științific de Profil se va desfășura cu prezență fizică în incinta Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (str. Gheorghe Asachi 21), Sala de conferințe.