Şedinţa festivă a Senatului Academiei „Ştefan cel Mare”

Astăzi, 29 decembrie 2020 în cadrul instituţiei s-a desfăşurat şedinţa festivă, extraordinară a Senatului Academiei „Ştefan cel Mare”. Reuniunea a fost onorată de prezenţa conducătorilor de verigă superioară din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Evenimentul s-a organizat la finele anului, în ajunul sărbătorilor de iarnă, servind drept ocazie pentru a face un anumit bilanţ al activităţii organului universitar, suprem de conducere în special, şi al reuşitelor efectivului Academiei „Ştefan cel Mare” în ansamblu.
În anul aniversar, Academia „Ştefan cel Mare” şi-a propus realizarea unor proiecte demarate de la începutul lui 2020. În acest sens conducerea Academiei „Ştefan cel Mare” în comun cu factorii de decizie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi-au mobilizat eforturile pe dimensiunea dezvoltării bazei tehnico-materiale și de infrastructură a unicii instituţii de învățământ superior din cadrul sistemului de interne. Axarea şi focusarea prioritară pe o amplă reformatare logistică și de infrastructură a entității, s-a produs şi continuă să se producă în mod firesc şi exclusiv în scopul evoluţiei calitative a capacităţii instituţionale de instruire. Astfel, către finele anului în curs au fost date în exploatare mai multe obiective, iar şedinţa festivă a Senatului Academiei a fost precedată de inaugurarea a încă 3 edificii, incontestabil vitale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale efectivului variabil şi ale celui constant.
 
 
„Anume prin consolidarea capacităților de colaborare, prin susţinerea factorilor de decizie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi prin implicarea efectivului din subordine precum și a partenerilor de proiecte, s-a reușit atât debutarea lucrărilor de construcţie și reabilitare precum şi finisarea acestora”, a menţionat rectorul Academiei „Ştefan cel mare”, dl Dinu Ostavciuc.
 
 
În cele din urmă, întrunirea a purtat, mai cu seamă, un caracter de suflet, decât cel de bilanţ. Prin hotărârea Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” adoptată în ședința din 17.12.2020 (proces-verbal nr.3), în semn de recunoștință pentru contribuția notorie în dezvoltarea capacității instituționale a Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, precum și cu prilejul celebrării jubileului de 30 de ani de la înființarea instituţiei, invitaţii de onoare au fost menţionaţi cu un şir de stimulări.
 
„Sunt profund mişcat de faptul că astăzi, ca şi de fiecare dată, în momente importante pentru Academia „Ştefan cel Mare”, sunt prezent şi mă aflu alături de domniile voastre. De fiecare dată accept cu satisfacţie sufletească invitaţia de a-mi revedea Alma-Mater şi dascălii care mi-au prestabilit cariera profesională.” a reiterat Ministrul, Pavel Voicu.
 
 
Proiectele finisate la etapă actuală sunt doar o parte din şirul acţiunilor preconizate pentru perioada imediat următoare. Procesul de dezvoltare instituţională este susținut și promovat de către studenții și angajații Academiei „Ștefan cel Mare” și va avea continuitate pe diferite domenii.