Şedinţa de monitorizare a Proiectului „Legislaţia europeană privind drepturile omului pentru universităţile din Ucraina şi Moldova / European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” (HRLAW)

La data de 19 martie 2019, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc şedinţa de monitorizare a Proiectului „Legislaţia europeană privind drepturile omului pentru universităţile din Ucraina şi Moldova / European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” (HRLAW), implementat în cadrul programului Erasmus+ ,,Consolidarea capacităţilor în domeniul învăţământului superior” (nr. de referinţă: 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP).
Monitorizarea a fost efectuată de către reprezentanţii Oficiului Naţional Erasmus+ în Moldova, dna Claudia Melinte, coordonatoarea instituţiei, şi dna Cristina Gherman, administrator. În scopul realizării acestei sarcini, Oficiul Naţional Erasmus+ este mandatat de către Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) a Comisiei Europene.
Evenimentul a avut drept scop informarea şi documentarea reprezentanţilor oficiali ai Erasmus+, precum şi a părţilor implicate în procesul de implementare a proiectului referitor la nivelul de realizare a obiectivelor acestuia, problemele şi dificultăţile cu care s-au confruntat în faza de implementare etc.
Cu această ocazie, reprezentanţii instituţiilor partenere din R. Moldova, printre care Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB) şi Asociaţia Obştească Centrul Republican pentru copii şi tineret GUTTA-CLUB, s-au reunit în incinta Academiei „Ştefan cel Mare”, unde au participat la discuţii.
În deschiderea şedinţei, conducerea Academiei a menţionat importanţa participării în proiecte internaţionale, plusvaloarea şi beneficiile pe care le aduc instituţiilor din Republica Moldova.
La rândul său, reprezentanţii Erasmus+ au apreciat munca şi succesele echipei de proiect a Academiei, printre cele mai recente realizări fiind enumerate următoarele:
WP1: Instituirea Oficiului Ombudsmanului Studenţesc (OOS); elaborarea şi aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea OOS; introducerea Codului de etică şi integritate academică al instituţiei.
WP2 & WP3: elaborarea şi introducerea unor curricule şi suporturi de curs axate pe drepturile omului în programele de masterat şi doctorat, în conformitate cu standardele UE şi cele internaţionale.
WP4: Consolidarea şi îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale ale Academiei în baza finanţărilor prevăzute în cadrul Proiectului, predestinate vizitelor de studii şi achiziţionării echipamentului necesar în vederea facilitării activităţii OOS şi a procesului de predare/ învăţare a materiei în domeniul drepturilor omului.
În aceeaşi ordine de idei, reprezentanţii Oficiului Naţional Erasmus+ au înaintat şi unele recomandări, cum ar fi:
– dezvoltarea activităţilor de mobilitate;
– remedierea restanţelor la capitolul achiziţionarea literaturii de specialitate în domeniu;
– acordarea unei atenţii mai sporite aplicării Logo-urilor proiectului şi declinarea responsabilităţii (disclaimer) Comisiei Europene.
– aspecte privind impactul şi durabilitatea proiectului.
– studierea limbii engleze de comunicare.
– o apreciere deosebită a fost acordată comunicării eficiente şi relaţiilor bune ale partenerilor de Proiect, fapt ce asigură o bună finalizare a acestuia şi o colaborare pentru viitor în alte proiecte.
Şedinţa a continuat cu Sesiunea de întrebări şi răspunsuri, discuţii, schimb de opinii pe marginea implementării proiectului. Reprezentanţii Erasmus+ şi partenerii proiectului au discutat întrebările apărute pe perioada a 2 ani de activitate: utilizarea resurselor disponibile; achiziţionarea literaturii; recomandări privind continuitatea Proiectului la nivel naţional; aplicarea la noi proiecte Erasmus+; realizarea unor întâlniri cu Coordonatorul de Proiect din Estonia privind conferinţa finală, soluţionarea unor situaţii financiare etc.