Securitatea electronică

Omul mereu a fost pus în situaţia de a se apăra pe sine, apropiaţii săi, domiciliul, averea de la cele mai diverse ameninţări (incendii, sustrageri de bunuri, atentate ucigaşe etc.), folosind în acest scop toate mijloacele şi metodele posibile, de la cele mai simple obiecte de genul unor beţe luate direct din natură şi până la cele mai sofisticate instalaţii tehnice pe care le oferă astăzi progresul tehnico ştiinţific.
Evident că orice măsură de protecţie corespunde unui anumit nivel de siguranţă şi este binevenită însă, soluţia cea mai plauzibilă ar fi totuşi utilizarea securităţii electronice care spre deosebire de alte alternative (gratii, uşi metalice), la care orice spărgător găseşte metode rapide de anihilare, aceasta implică ingeniozitate, cunoaştere şi spontaneitate din partea agresorului.
Când spunem securitate electronică înţelegem o totalitate de dispozitive şi instalaţii tehnice gândite pentru îndeplinirea anumitor funcţii în procesul de asigurare a protecţiei obiectelor de stat cu valoare deosebită şi bunurilor personale şi patrimoniale, descurajând tentativele de pătrundere neautorizate în locuinţă, sesizând condiţiile de declanşare a incendiului şi scurgerilor de gaze, limitând, într-un cuvânt, riscul producerii pagubelor.
În scopul aplicării active a mijloacelor tehnice la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, studierea securităţii electronice se impune în procesul de pregătire a studenţilor facultăţilor Ştiinţe poliţieneşti şi de drept, perfecţionării ofiţerilor de investigaţie, personalului angajat în paza de stat şi cea privată, precum şi tuturor doritorilor de aşi transforma viaţa în una mai sigură
Studiul de faţă îşi propune drept scop tratarea noţiunilor de bază ce vizează aplicarea practică a sistemelor electronice de securitate la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, reflectarea elementelor constitutive ale acestora, metodelor de organizare, principiilor de funcţionare cu referinţe la actualele tehnologii de detectare a efracţiilor, incendiilor, limitare a accesului şi fixare a informaţiei. O astfel de abordare a problemei va permite celor interesaţi să aprecieze corect gradul de siguranţă pe care îl pot oferi sistemele electronice de securitate şi să-şi selecteze varianta potrivită. În plus cunoaşterea adecvată a modului de funcţionare a fiecărui element constitutiv al sistemului de securitate va contribui indiscutabil la dezvoltarea noilor metode de contracarare a criminalităţii, formarea ambuscadelor şi reţinerea infractorilor în flagrant însoţită de înregistrarea acţiunilor criminale.