Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: Nucu Marian
Conducător ştiinţific: Larii Iurie
Consiliul ştiinţific specializat: D 75.554.02 – 02
Tema tezei: Prevenirea şi combaterea infracţiunilor legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice
Specialitatea: 554.02 – Criminologie
Data: 31 martie 2016
Ora: 15.00
Local: Academia „Ştefan cel Mare”, str. Gh. Asachi, 21, sala de conferinţe
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (se indică monografiile, articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil:
Participări la foruri ştiinţifice internaţionale:
1. Percheziţia în cazurile traficului de droguri. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Rolul societăţii şi organelor de drept în contracararea narcomaniei, din 09 octombrie 2008. Chişinău: Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, 2009.
2. Caracteristicile psiho-sociale şi criminologice ale infractorilor implicaţi în traficul ilicit de substanţe narcotice. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale „Delicvenţa şi justiţia juvenilă”, din 31 octombrie 2014. Chişinău: Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, 2015.
Lucrări ştiinţifice publicate în reviste de profil:
1. Factorii criminogeni ai infracţiunilor din domeniul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM. Seria ştiinţe socio-umane, ediţia a XIII-a, nr. 1. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2013.
2. Instituţii internaţionale antrenate în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM. Seria ştiinţe socio-umane, ediţia a XIII-a, nr. 1. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2013.
3. Pericolul şi tendinţele infracţionalităţii legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. În: Legea şi viaţa, nr. 9 (285) 2015.
4. Reglementări internaţionale privind traficul ilicit de droguri. În: Zakon i jizni, nr. 9 (283) 2015.
Rezumatul tezei
1. Problematica abordată: analiza criminologică a infracţiunilor legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, identificarea factorilor criminogeni ai acestor infracţiuni şi elaborarea unor propuneri în vederea perfecţionării sistemului de măsuri orientate spre prevenirea genului respectiv de criminalitate, fapt care va contribui la eficientizarea activităţii organelor de drept în domeniul contracarării fenomenului investigat.
2. Conţinutul de bază al tezei: analiza normelor juridice internaţionale cu privire la traficul ilicit de droguri; relevarea particularităţilor criminalităţii legate de droguri; investigarea parametrilor statistici specifici infracţiunilor din domeniul traficului de droguri; identificarea şi investigarea factorilor criminogeni ai infracţiunilor legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice; studierea personalităţii infractorilor implicaţi în traficul ilicit de droguri; elaborarea unor propuneri în vederea perfecţionării complexului de măsuri orientat spre prevenirea categoriei respective de infracţiuni.
3. Principalele rezultate obţinute: evidenţierea si sistematizarea procesului de prevenire a criminalităţii din domeniul drogurilor care urmează a fi constituit dintr-un sistem de măsuri complexe orientate spre: a) relevarea şi înlăturarea sau reducerea ori neutralizarea cauzelor criminalităţii, a unor tipuri separate ale ei, precum şi a condiţiilor care o favorizează; b) identificarea grupurilor de persoane cu un grad sporit de risc criminal şi reducerea acestuia; c) relevarea şi înlăturarea situaţiilor din anumite spaţii geografice sau dintr-un anumit mediu care motivează sau provoacă nemijlocit comiterea infracţiunilor legate de droguri; d) identificarea persoanelor, comportamentul cărora indică asupra posibilităţii reale de a comite infracţiuni legate de circulaţia ilegală a drogurilor, precum şi influenţa coercitivă asupra acestei categorii de indivizi.