„SCRIEREA ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR”, curs realizat în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI

         În perioada 20.07.21-04.08.21 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a fost organizat cursul „Scrierea și managementul proiectelor”, scopul căruia a fost familiarizarea angajaţilor instituţiei noastre cu noțiunile  de bază ce țin de procesul de concepere și implementare a unui proiect.

         Cursul a fost realizat sub egida unui expert în domeniul atragerii fondurilor nerambursabile, dna MIHAELA GRUMEZA. În cadrul cursului cu durata de  8 ore  academice au fost abordate subiectele: conceptul de proiect, prezentarea diverselor tehnici și metode de identificare a problemelor stringente, care stau la baza fundamentării unui proiect, metode și strategii de implementare a proiectului. De asemenea, a fost pus în discuție şi profilul potențialilor finanțatori, ai altor părți interesate, căile de stabilire și menținere a unei comunicări și colaborări bune cu finanțatorii.

         Scopul principal al cursului în fond s-a redus la instruirea audienților în vederea identificării problemelor și soluțiilor oportune pentru dezvoltarea Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, instituție de învățământ superior care prestează servicii educaționale și de cercetarecompetitive. Cursul a fost promovat cu succes de către 47 de angajaţi,  competenţele dobândite fiind recunoscute printr-un certificat eliberat de Academia „Ştefan cel Mare”.