1. Regulament al Şcolii Doctorale
  2. Regulament de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale “Ştiinţe penale şi drept public”
  3. Metodologia privind desfăşurarea şi organizarea procedurii de admitere la studii superioare de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” pentru anul de studii 2023—2024
  4. Metodologia privind desfăşurarea competiţiei proiectelor ştiinţifice în cadrul Şcolii Doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” pentru anul de studii 2024—2025 (la buget)
  5. Metodologia de susţinere a tezei de doctor habilitat/lucrării de sinteză în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova
  6. Ghid privind redactarea tezei de doctorat habilitat şi a rezumatului
  7. Ghid de redactare al tezei de doctorat şi al rezumatului
  8. Ghid privind redactarea referatelor ştiinţifice
  9. Regulament instituțional privind prevenirea plagiatului şi verificarea similitudinilor în tezele de doctor/doctor habilitat
  10. Contract-cadru de studii superioare de doctorat