Şcoala auto categoria „B”

DEPARTAMENTUL INSTRUIRE AUTO ȘI LEGISLAȚIE RUTIERĂ (DIALR) din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne organizează și desfășoară formarea/dezvoltarea competențelor-cheie și formarea competențelor profesionale ale conducătorilor/conducătoarelor de autovehicule (categoria B) inclusiv a formabililor înmatriculați din sursă externă.

În prezent DILAR selectează candidați pentru grupele de formabili care vor iniția instruirile începînd cu 18 martie 2024 cu scopul obținerii în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI a competențelor de conducere a autovehiculelor de categoria B.

Condiții

  • Instruirea teoretică și cea practică a formabililor la cursurile de conducere a autovehiculului pentru categoria „B” se vor efectua în cadrul Departamentului instruire auto și legislație rutieră al Academiei Ștefan cel Mare” a MAI, adresa sediilor mun. Chișinău, str.Sf. Vineri 7 (clase de studii) și str. Lermontov II-a 12 (teren pentru instruirea inițială în conducerea vehiculului);
  • Durata instruirii este de 3 luni.
  • Durata lecțiilor atât practice cât și teoretice vor fi măsurate în ore academice (1 oră a câte 45 min). Instruirea va avea loc în zilele de lucru.
  • Cursul practic de instruire auto include 49 ore. Formabilul este obligat să efectueze 48 de ore practice, cea de-a 49-a lecție constituie examenul practic.
  • Durata unei lecții teoretice este de 2 ore academice în decursul unei zile iar în  unele cazuri va fi egală cu 4 ore academice, cu 10 min pauză între ele. Ora inceperii -16:00

Obligațiile formabilului:

Să prezinte până la începerea cursului de instruire următoarele documente:

– copia buletinului de identitate;

– aviz consultativ narcologic (formularul 092-1/e) – str. Petru Rareș, 32, cu o poză 3*4 cm;

– adeverință medicală (formularul 083/e) – str. Columna, 47, intersecție cu str. Ismail;

– certificatul privind aptitudinea  de a deține și a folosi arme  și muniții, a practica activități sociale și profesionale cu responsabilitate sporită (formularul 091/e) – de la medicul psihiatru conform vizei de reședință.

I M P O R T A N T

Formabilul va achita taxa pentru  instruirile practice în sumă de 5000 lei în termen de 10 zile din momentul înregistrării grupei în Registrul unităților de instruire a conducătorilor de vehicule și formabililor (RUICVF). Taxa pentru instruirea auto va fi achitată în casa Academiei sau prin virament pe contul bancar al instituției.

Formabilii înmatriculați  din sursă externă (în afară de studenți, audienți, cursanți care studiază (cu frecvență) în Academia ,,Ștefan cel Mare”) vor achita suma de 1200 lei pentru instruirea teoretică.

Persoane de contact: Vadim Anghel – tel. 069881172

                                   Aurel Bodean – tel. 069692150 

V Ă     A Ș T E P T Ă M   ! ! !