Reprezentanţii Fundaţiei “Hanns Seidel” în cadrul Academiei

La data 14 noiembrie 2014, a avut loc vizita de lucru dlui Daniel Seiberling, şef Reprezentanţei Fundaţiei “Hanns Seidel” din mun. Bucureşti, România şi dna Violeta Avram, şef biroului Reprezentanţei Fundaţiei “Hanns Seidel” din mun. Chişinău, Republica Moldova.
“Cooperarea Academiei “Ştefan cel Mare” cu Fundaţia “Hanns Seidel” î-şi ea startul din septembrie 2003, cind a fost desfăşurată de comun conferinţa internaţionălă ştiinţifico-practică în domeniul învăţămîntului superior poliţienesc şi pînă în prezent cooperarea se dezvoltă în conformitate cu Acordul de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Fundaţia Hanns Seidel, Bavaria, semnat la 23 martie 2004. Astfel, este un deceniu de o eficientă şi profundă colaborare între instituţii”, cum şi a menţionat dl rector Simion Carp, aducînd sincere mulţumiri pentru asistenţa şi sprijinul acordate de-alungul activităţii.
La rîndul sau dl Daniel Seiberling şi-a exprimat disponibilitatea de cooperare şi în continuare prin participarea la vizite de informare organizate pentru studenţi, corpul profesoral-didactic, angajaţi, la măsuri cu caracter ştiinţific în diverse domenii întru consolidarea relaţiilor bilaterale.