Reacreditarea ştiinţifică a Academiei ,,Ştefan cel Mare”

Pe data de 29 noiembrie 2013 orele 14.00, în incinta Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare, etajul 11, a avut loc o şedinţă a Comisiei de acreditare care urma să delibereze pro sau contra reacreditării Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI la profilul ,,Asigurarea ordinii publice şi a securităţii cetăţenilor prin eficientizarea măsurilor de prevenire şi combatere a criminalităţii (delincvenţei)”. Şedinţa a fost deschisă de preşedintele CNAA, Valeriu Canţer, care a vorbit despre necesitatea realizărilor în domeniul ştiinţei şi inovării în cadrul instituţiei. Cuvânt i s-a oferit şi domnului Igor Dolea, preşedinte al Comisie specializate de evaluare în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare”, care a vorbit despre rezultatele activităţii ştiinţifice ale instituţiei, respectarea cadrului normativ în vigoare, managementul organizaţiei, şi a făcut unele recomandări în scopul îmbunătăţirii capacităţii ştiinţifice a instituţiei. Drept urmare, Comisia specializată de evaluare a propus CNAA reacreditarea Academiei ,,Ştefan cel Mare” cu profilul indicat mai sus cu atribuirea calificativelor pentru performanţa obţinută:
  • profilului de cercetare – suficient (38,3%)
  • instituţiei – organizaţie competitivă pe plan internaţional (51,1%) (categoria B)