Psihologia judiciară în contextul mobilității academice internaționale

Progresul în învăţământul superior depinde în mare măsură de schimbul experienței didactico-metodice, atât la nivel național, cât și cel internațional, de măiestria pedagogică şi de implementarea eficientă a metodelor instructiv-educative contemporane.
În acest context, la data de 8 mai 2020, seful catedrei Științe manageriale, socio-umane și comunicare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, Aliona Bivol, dr. în psihologie, conferențiar universitar, comisar-șef, în colaborare cu șeful catedrei de Sociologie și Psihologie a Universității Naționale „Одесская юридическая академия”, Лефтеров В.А. dr. hab. în psihologie, profesor, colonel în rezervă, au realizat o lecție-webinar internațională la disciplina Psihologia judiciară cu tema „Psihologia audierii”.
În cadrul lecției s-au discutat principiile psihologice de desfășurare a procesului de audiere, psihotactici, precum și trăsăturile psihologice ale participanților în audiere. Un subiect cu o captivitate deosebită pentru studenți a fost cel despre citirea și interpretarea aspectelor psihologice de comportament simulat în procesul de audiere.
La conferința de astăzi au participat atât studenții anului III de studii ai Facultății de Drept, Securitate civilă și Ordine publică a Academiei din Chișinău, cât și studenții facultății de Psihologie, Științe Politice și Sociologie a Universității Naționale din orașul Odessa (Ucraina). Lecția online a fost realizată prin platforma Zoom, dovedindu-se a fi un schimb profesional valoros pentru ambele instituții, dar și pentru viitorii specialiști din domeniile Drept și Psihologie.