Provocările în domeniul Activităţii speciale de investigaţii: constatări, idei şi soluţii

Astăzi, 17 ianuarie 2020, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI s-a desfăşurat masa rotundă cu genericul „Probleme şi lacune în legislaţia naţională privind activitatea specială de investigaţii”, organizată de catedra de profil „Activitate specială de investigaţii şi anticorupţie”.
Evenimentul este o activitate practico-ştiinţifică, care a reunit practicieni, mediul academic şi reprezentanţi mai multor organe de aplicare a legii: SIS, CNA, MAI, Procuratura Generală, Procuraturi specializate, judecători, avocaţi, agent guvernamental – reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la CEDO.
Participanţii au venit cu studii de caz, analiza practicii judiciare şi experienţii internaţionale, studii comparative, experienţa CEDO şi au evidenţiat problemele şi lacunele actuale. Scopul mesei rotunde a fost de a oferi soluţii legale şi propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei naţionale, care ar completa un eventual proiect de lege de amendare a cadrului legal, având la bază respectarea drepturilor omului, bunele practice internaţionale şi exercitarea actului de justiţie. Revizuirea practicii de implementare a legii, a cadrului legal în domeniul activităţii speciale de investigaţii, gradul de eficienţă şi uniformizarea practicii au fost priorităţile acestei reuniuni ştiinţifice.