Promoţia I din 2021 la cursul de formare managerială, Nivelul I – management de bază

Funcţionarea eficientă a fiecărei instituţii depinde în mare parte de calitatea managementului acesteia. Prin urmare în cadrul Direcției Dezvoltare Profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI în perioada 18.01.21-12.02.21 s-a desfăşurat cursul de formare managerială, Nivelul I – management de bază, în regim online.
În cadrul instruirii au fost abordate următoarele subiecte: conceptul și activitățile managementului, comunicarea managerială, managementul echipelor, psihologia conducerii, noțiuni privind leadership-ul, precum și sfera de reglementare a actelor normative specifice MAI.
Evaluarea finală a cunoștințelor participanților s-a realizat prin prezentarea unei lucrări practice cu tematica „Bunele practici, recomandări şi studiu de caz privind procesul de planificare, organizare, coordonare şi controlul activităţii”.
Competenţele şi abilitățile profesionale ale acelor 35 de angajați al subdiviziunilor subordonate ale MAI, formate în cadrul cursului managerial au fost confirmate prin certificatul de absolvire.