Promoţia a V-a de manageri din cadrul autorităților administrative şi instituțiilor din subordinea MAI

Formarea managerială presupune dezvoltarea abilităților şi modelarea aptitudinilor personalului de conducere, sporirea climatului organizațional și administrarea eficientă a resurselor din cadrul subdiviziunii.

Astfel, Direcţia dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a organizat şi desfăşurat în perioada de 15.11.21-10.12.21, cursul de formare managerială, Nivelul I – management de bază, pentru funcționarii publici cu statut special din cadrul subdiviziunilor subordonate MAI.

Participanţii la curs au reuşit să-şi dezvolte competenţele manageriale, abilităţile de creare şi gestionare eficientă a echipei, cât şi dezvoltarea şi creşterea performanţei subordonaţilor.

Evaluarea finală a cursului s-a desfășurat cu prezentarea și susținerea unei lucrări practice: „Realizarea unei fişe de obiective individuale pentru doi angajaţi din subordine, conform prevederilor Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public cu statut special şi carabinierului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin ordinul MAI nr. 561/2020.

 Membrii comisieide evaluare au apreciat capacitățile profesionale, îndrumându-i să demonstreze eficient abilitățile de organizare instituțională, comunicare, negociere, lucru în echipă, gestionarea situațiilor dificile prin utilizarea celor mai adecvate tehnici manageriale relevante.

La finalul cursului, celor 34 de angajaţi li s-au eliberat certificate confirmative de absolvire. Totodată, trei absolvenţi au fost apreciaţi cu diplomă de merit pentru implicare activă şi manifestare a sârguinţei în cadrul cursului de formare managerială.

Conducerea Direcției dezvoltare profesională a adresat participanților mesaje de felicitare din numele instituţiei, specificând faptul că, graţie  noii experiențe acumulate, vor putea realiza eficient sarcinile stabilite, ceea ce va spori competitivitatea instituţiei.