Proiectul „Consolidarea capacităţii de instruire a Poliţiei de Frontieră în RM”

La data de 20 februarie 2020 în incinta Academiei a avut loc şedinţa de consultare cu expertul internaţional dl. Stanciu Ovidiu şi expertul naţional dl. Babalici Veaceslav, contractaţi de Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Republica Moldova. Evenimentul face parte din cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii de instruire a Poliţiei de Frontieră în Republica Moldova (TRABOR)”, al cărui beneficiar primar este Centrul de Excelenţă în Securitatea Frontierei al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
Scopul proiectului constă în implementarea politicii de stat în domeniul Managementului Integrat al Frontierei de Stat (MIFS) prin modernizarea capacităţii de instruire a Centrului de Excelenţă. Întrunirea a cuprins mai multe aspecte relevante privind procesul de promovare a profesiei, selecţie şi admitere, modalităţi de asigurare a egalităţii de gen, precum şi modalităţile de repartizare a absolvenţilor, evaluarea integrării şi a evoluţiei în profesie. Discuţia s-a axat şi pe stadiul actual de implementare a Curriculumului de bază comun şi a cadrului UE de Calificări Sectoriale pentru poliţiştii de frontieră.
De asemenea, activitatea prevede Evaluarea funcţională a capacităţilor şi necesităţilor Centrul de Excelenţă în Securitatea Frontierei (CESF) şi elaborarea Conceptului de Dezvoltare Strategică a CESF.