„Proaspeţii” studenţi s-au prezentat la Alma Mater

În perioada 10-11 august curent, tinerii recent admişi la studii în cadrul facultăţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI au fost familiarizaţi cu baza tehnico-materială a instituţiei şi condiţiile de desfăşurare a cantonamentelor militare iniţiale.
Pe parcursul a două zile studenţii au fost cazaţi la blocul de studii din str. Sf. Vineri, 7, urmând un program zilnic diversificat şi interesant, care a inclus mai multe ateliere, amplasate la ambele edificii ale instituţiei:
– Poligonul multifuncţional. Aici viitorii poliţişti au făcut cunoştinţă cu baza metodico-didactică de referinţă, au urmărit instruirea practică a colegilor mai mari şi au efectuat trageri în ţintă din arma de foc în tirul electronic.
– Laboratorul Catedrei „Activitate specială de investigaţii şi securitate informaţională”, unde au fost familiarizaţi cu tehnica şi mijloacele folosite în activitatea specială de investigaţii, de către ofiţerii subdiviziunilor specializate ale Inspectoratului General al Poliţiei.
– Laboratoarele specializate ale Catedrei „Procedură penală şi criminalistică”, inclusiv laboratorul de expertize criminalistice, auditoriul „sala de judecată”, poligonul criminalistic etc.
– Biblioteca Generală în numele lui Tudor Roşca. Angajaţii subdiviziunii le-au pus la dispoziţie lucrări unicale editate de către corpul profesoral-didactic al instituţiei, demonstrându-le, totodată, baza ştiinţifico-didactică şi sălile de lectură.
– Sala sportivă. În cadrul acestui atelier sportivii instituţiei împreună cu cadrele profesoral-didactice ale Catedrei „Pregătire fizică şi autoapărare”, le-au demonstrat elemente de luptă corp la corp, folosite de poliţişti în activitatea practică, în limitele prevederilor legale.
– În Tirul de Luptă a fost organizată o expoziţie de arme de foc şi mijloace speciale moderne ce se află în gestiunea Academiei.
– Laboratorul de psihologie juridică;
– Centrul de cultură spirituală şi educaţie militaro-patriotică constituit din Muzeul de Istorie al Academiei „Ştefan cel Mare” şi Capela cu hramul „Marele mucenic Sfântul Gheorghe”.
De asemenea, tinerii au vizionat filme cu caracter militaro-patriotic realizate în cadrul instituţiei, au profitat de timp liber şi s-au folosit de toate comodităţile puse la dispoziţie. Gustând pentru prima dată din bucătăria ostăşească, mulţi din ei au apreciat înalt bucatele preparate la meniul „standard”.
În pofida faptului că majoritatea tinerilor au avut permisie să-şi petreacă sejurul de noapte în afara reşedinţei instituţiei (mai ales locuitorii oraşului Chişinău), toţi şi-au dorit să rămână încazarmaţi.
„Proaspeţii” studenţi au rămas entuziasmaţi de activităţile desfăşurate în cadrul Alma Mater, declarând că deja se simt parte a Academiei „Ştefan cel Mare” şi că sunt mândri de alegerea făcută.
Academia „Ştefan cel Mare” acordă o atenţie sporită tuturor categoriilor social-vulnerabile şi privilegiate care se înscriu la concursul de admitere. În acest context, a fost respectată cota de 15% de persoane admise la studii fără concurs, prevăzute în Regulamentul de organizare şi desfăşurarea a admiterii la studii superioare de licenţă în Academia „Ştefan cel Mare” a MAI. Astfel 15 locuri prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară au fost suplinite cu următoarele categorii: 10 copii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova şi unul al cărui părinte a luptat în războiul din Afganistan, 2 persoane cu statut de copil orfan, un absolvent al liceului din raioanele de est ale Republicii Moldova, şi unul care a îndeplinit serviciul militar în termen.