„Prevenirea și cercetarea infracțiunilor informatice și a celor conexe”

În perioada 02-04 noiembrie 2022, în cadrul Departamentului formare continuă al Direcției „CIPAL” a Academiei „Ștefan cel Mare”, s-a desfășurat cursul „Prevenirea și cercetarea infracțiunilor informatice și a celor conexe”, destinat angajaților din cadrul subdiviziunilor: IGP, IGC și IGPF ale MAI.

Instruirea vine cu o abordare contemporană a problemelor din domeniu, menită să racordeze cunoştinţele şi aptitudinile angajaţilor la provocările curente, inclusiv pe segmentul de prevenire a infracțiunilor și administrare corectă a probelor în cadrul investigațiilor. Totodată, în cadrul procesului de studiu s-a acordat o atenție sporită atât aspectelor legislative, cât și celor cu caracter tehnic, fiind desfășurate şi ore practice ce favorizează înțelegerea metodelor și a modului de cercetare a fenomenului infracţional.

Procesul de instruire a fost asigurat de către formatori din cadrul instituției, cât şi de către formatori invitaţi – practicieni cu experiență din cadrul Direcției investigații infracțiuni informatice a INI al IGP.

Competențele şi abilitățile profesionale formate pe parcursul instruirii de către cei 18 polițiști, au fost confirmate prin certificatul de absolvire.