Pregătirea teoretică a studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” îmbinată cu exerciţii practice desfăşurate în cadrul Poligonului Tactic al instituţiei

Începând cu data de 12 martie curent, în cadrul Poligonului Tactic al Academiei „Ştefan cel Mare” au fost realizate o serie de lecţii practice cu genericul „Tactica cercetării la faţa locului şi alte genuri de cercetare ca acţiuni de urmărire penală”, în care au fost implicaţi studenţii anului II de studii ai Facultăţii Securitate Civilă şi Ordinea Publică.
În decursul acestor ore practice au fost înscenate diverse situaţii infracţionale, iar studenţii, bazându-se pe cunoştinţele teoretice obţinute în domeniul dreptului procesual penal şi criminalisticii, au efectuat în mod corespunzător procedura de cercetare la faţa locului. Astfel, participanţii la respectivul curs de instruire au obţinut în final abilităţi practice în domeniul aplicării corecte a mijloacelor tehnico-criminalistice, ridicării şi fixării urmelor infracţiunii şi a infractorului, efectuării corecte a acţiunilor de urmărire penală, aplicării acestor rezultate în procesul de prevenire a diferitor categorii de fapte infracţionale etc. Totodată, un aspect important abordat în cadrul instruirilor cu caracter aplicativ este studierea practicii judiciare naţionale şi a CtEDO cu referire respectarea drepturilor omului la toate etapele procesului penal.
Pregătirea teoretică îmbinată cu diverse exerciţii practice desfăşurate în incinta Poligonului Tactic al Academiei „Ştefan cel Mare” contribuie esenţial la pregătirea studenţilor şi a cadrelor de înaltă calificare pentru toate subdiviziunile MAI.