Potențialii manageri ai subdiviziunilor MAI

În perioada 10 februarie – 6 martie 2020 în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” se desfășoară cursul de formare managerială, nivelul I – management de bază.
La inaugurarea cursului au participat Dinu Ostavciuc, rector și Nicolae Vascauțan, șef al Direcției politici de personal și învățământ care i-au îndrumat pe angajați să pășească cu încredere pe scara ascensiunii în carieră.
Scopul acestui curs cuprinde următoarele obiective:
– să dobândească cunoștințe de bază în domeniul managerial și să își dezvolte abilitățile necesare unui leader;
– să utilizeze diferite tipuri de leadership în concordanță cu specificul activității și a obiectivelor trasate;
– să demonstreze abilități de organizare, comunicare, negociere, lucru în echipă, gestionare a situațiilor dificile prin utilizarea adecvată a unor tehnici manageriale relevante;
– să își dezvolte abilități pentru realizarea obiectivelor organizaționale a grupului de lucru;
– să își sporească abilitățile de conducere eficientă, prin adoptarea și utilizarea conștientă a stilului de leadership potrivit fiecărei situații, pentru a crește competența și angajamentul staff-ului.
Funcţionarea eficientă a fiecărei instituţii depinde în mare parte de calitatea managementului acesteia.