Poetul care are un nume – Grigore Vieru

Către aniversarea a 80 ani de la naşterea Marelui Poet Grigore Vieru, Centrul Comunicare Profesională şi Limbi Moderne a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a petrecut recitalul de poezie „Poetul care are un nume – Grigore Vieru”.
Cu toate că prin clepsidra vremii s-au scurs mai mult de şase ani de la trecerea în nefiinţă, nimeni dintre noi nu doreşte să vorbească despre Măria sa la trecut.
Vorbele simple, dar pline de sens, curajul şi iubirea pe care o avea faţă de Mamă, Plai, Ţară, Univers ne fac să îndrăgim poezia sa nemuritoare. Studenţii anului I, Facultatea Drept, încă o dată au confirmat şi demonstrat faptul că poetul a fost un mare aristocrat, un înger al graiului nostru, o lacrimă a Patriei şi va rămâne pentru veci o comoară a neamului nostru. Opera sa a devenit un poem al neamului pe care o îngână toţi de la mic la mare, şi la bine şi la greu. E de datoria noastră să ducem mai departe ceea ce am primit moştenire şi să îndemnăm tânăra generaţie să o cunoască şi să o valorifice.