Personalităţi notorii ale Academiei „Ştefan cel Mare”. Iurie Ursan.

La 2 iunie 2016 reprezentanţii Academiei „Ştefan cel Mare” au făcut o vizită colonelului de poliţie în rezervă, dlui Iurie Ursan, aducînd un omagiu, în numele conducerii şi colectivului instituţiei, cu ocazia împlinirii a 55 ani de la naştere.
Biografia domniei sale porneşte din satul Grinăuţi r-l Ocniţa în care absolveşte Şcoala medie. Din 1978 este înmatriculat la Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de istorie, pe care o absolveşte în anul 1983.
În octombrie 1983 îşi începe activitatea profesională în calitate de învăţător de istorie la Şcoala medie nr.1 din Cupcini.
La 22 decembrie 1990 este încadrat în MAI, în calitate de şef al inspecţiei pentru problemele minorilor a SRP Ialoveni, avansînd ulterior în funcţia de inspector superior cadre şi respectiv adjunct al comisarului pentru personal şi muncă educativă. Perspectiva evoluţiei în cariera profesională impune condiţia să-şi continue studiile la facultatea de drept a Universităţii de studii umanistice.
Din mai 1998 pînă în iulie 1999 se transferă în funcţia de şef-adjunct al Direcţiei personal în Ministerul Apărării al Republicii Moldova, iar din iulie 1999 este reîncadrat în Ministerul Afacerilor Interne în funcţia de ajutor al comisarului pentru personal al IPJ Lăpuşna. În 2002 este numit în funcţia echivalentă din cadrul Comisariatului de poliţie al sectorului Buiucani al Inspectoratului de poliţie al mun.Chişinău.
Activitatea în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” o începe din noiembrie 2002 în calitate de şef al Centrului de instruire, perfecţionare şi recalificare a corpului de comandă şi efectivului de trupă. Datorită calităţilor sale profesionale, abnegaţiei şi înaltului simţ al responsabilităţii, în ianuarie 2004 este avansat în funcţia de prorector, şef secţie administrativă şi de logistică, iar ulterior numit prorector pentru personal şi educaţie.
Bogata experienţă acumulată pe parcursul carierei influenţa reuşit asupra indicilor de activitate şi colectivului pe care îl conducea. Mereu fiind apreciat pentru tactul, politeţe, stăpînire de sine în condiţiile extremale. A parcurs cu demnitate calea de la funcţia de executor pînă la manager de performanţă în domeniul resurselor umane, simţind, totodată, povara epoleţilor de la gradul militar de rînd, pînă la gradul special „colonel de poliţie”. În ianuarie 2008 este trecut în rezervă, cu dreptul la pensie pe linia MAI.
Domnul Iurie Ursan întotdeauna şi-a onorat atribuţiile de serviciu cu onestitate şi competenţă, fiind un coleg fidel, un bun familist şi sportiv de performanţă. Pe parcursul activităţii sale în cadrul instituţiei, s-a impus prin tenacitate şi perseverenţă, angajîndu-se plenar la soluţionarea celor mai stringente probleme cu care se confruntau subalternii şi instituţia în ansamblu.
Pentru merite deosebite în activitatea de serviciu domnul Iuire Ursan a fost menţionat cu diplome de onoare, premii, cadouri de preţ şi distincţii departamentale printre care: distincţia MAI „Crucea pentru merit” clasa II; insigna „Vulturul de Aur”; insigna „Pentru serviciu impecabil” de gradul III; insigna MAI „Colaborator eminent”; insigna jubiliară „10 ani poliţia naţională”.
La Mulţi Ani stimate Domn Iurie Ursan, Vă dorim multă sănătate, putere enormă pentru a înfrunta orice afecţiune, pace în suflet şi fericire împreună cu familia şi cei dragi. În numele conducerii şi colectivului Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, primiţi sincerele noastre consideraţiuni, respect şi susţinere.