Parteneriat de colaborare

La data 15 iulie 2013 în sala de Protocol a Academiei a avut loc ceremonia semnării parteneriatului de colaborare în domeniul pregătirii cadrelor şi studenţilor în perioada 2013-2018 între Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului Afacerilor Interne din România. La eveniment au participat conducerea Academiei în frunte cu dl Rector Simion Carp, colonel de poliţie, conf. univ., doctor în drept; partea română în frunte cu dl Rector dr. Mihai Bădescu, chestor de poliţie, prof. univ., dl dr. Tiberiu Pavelescu, preşedinte al Senatului Academiei, comisar şef de poliţie, conf. univ., dl Gabriel Tauber, şef adjunct al biroului relaţii publice şi cooperare interuniversitară. După semnare au avut loc un şir de discuţii pe marginea colaborării, care se va extinde prin punerea în aplicare a curriculei comune în caz de necesitate, schimbul de bune practici şi cercetare ştiinţifică în domeniul poliţienesc, participări reciproce la diverse cursuri de instruire, seminare, mese rotunde etc, organizate de comun acord pe probleme actuale şi de interes, schimbul de profesori, studenţi, specialişti, masteranzi, doctoranzi în cadrul unor stagii de pregătire, privind procesul de învăţămînt şi asimilarea experienţei cadrelor care îşi desfăşoară activitatea în structurile de aplicare a legii, elaborarea şi implementarea în comun de proiecte de cercetare ştiinţifică sau instituţionale finanţate cu fonduri europene sau alte pentru dezvoltarea nivelului de pregătire a propriilor instituţii precum şi crearea de modele de bune practici în materia formării profesionale; schimb de experienţă, de acte normative, de manuale şi materiale cu caracter didactic şi metodic. Totodată Delegaţia Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” a avut posibilitatea să se familiarizeze cu procesul de predare şi instruire, structura, sarcinile, oportunităţile, perspectivele instituţiei omologe.
Delegaţia Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” a avut şi o întrevedere cu dl Ministru Dorin Recean. S-a menţionat despre beneficiile pentru studenţi prin intensificarea schimbului de experienţă întru promovarea valorilor europene în domeniul poliţienesc, în formarea profesională a viitorilor poliţişti.
A stabili o cooperare cu partea sus menţionată ar oferi corpului profesoral – didactic şi studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” posibilitatea de a se familiariza cu noi metode şi oportunităţi de predare şi însuşire domeniilor învăţământului juridico – poliţienesc. În acest sens şi consolidarea relaţiilor de colaborare va spori eficacitatea activităţii poliţieneşti în combaterea criminalităţii, în special a celei transfrontaliere în Europa.