Solemnitatea dedicată Zilei studentului

20 Nov 2012

La data de 12.11-15.11.2012 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” s-a organizat şi desfăşurat un concert dedicat Zilei Internaţionale a Studenţilor, la care au fost invitaţi studenţii anilor I-IV de studii ai Facultăţii de Drept şi Facultăţii Securitate şi Ordine Publică.

More

Iniţierea colaborării

14 Nov 2012

La data 13 noiembrie 2012 conducerea Academiei a avut întrevederea cu dl Peter Lamplot, reprezentantul Academiei de Securitate din or. Viena din cadrul Ministerului federal de Interne al Austriei, responsabil pe relaţii internaţionale însoţit de ofiţerul de legătură al Ambasadei Austriei din RM dl Johann Handler

More

Vizita la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei

7 Nov 2012

La 06.11.2012 un grup de studenţi ai anului II de studii, Facultatea de drept, împreuna cu conducerea Statului Major şi reprezentanţii serviciului educaţie au vizitat Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei unde a fost prezentată expoziţia tematică de documente şi fotografii cu genericul „13 ani de Stalinism” reprezentând RSS Moldovenească în anii 1940-1953

More

Participarea la seminarul de instruire

7 Nov 2012

Conform solicitării nr.5665 din 12.10.2012, parvenită din partea Biroului migraţie şi azil al MAI, în perioada 29-31 octombrie 2012, şeful Catedrei Drept poliţienesc, dl Ştefan Belecciu şi lectorii-asistenţi, dl Roman Vozian şi dna Anna Jurnavei, au participat la „Seminarul de pilotare al programului de instruire GOVAC în domeniul migraţiei pentru instituţiile guvernamentale”

More

Cursurile de instruire cu genericul „Tehnici moderne de instruire”

20 Nov 2012

Prin dispoziţia MAI nr. 18/1865 din 26.10.2012 Academia ,,Ştefan cel Mare” participă în perioada 12.11 – 16.11.2012 la cursurile de instruire cu genericul „Tehnici moderne de instruire”

More

AVIZ

13 Nov 2012

La data de 14.11.2012, orele 16.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a M.A.I., în cadrul şedinţei seminarului ştiinţific de profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept

More

Expoziţia Internaţională Specializată „SECURITY- 2012”

7 Nov 2012

În baza dispoziţiei MAI nr.6/2665 din 23.10.2012, Academia „Ştefan cel Mare” a participat în perioada 01-04.11.2012 la Expoziţia Internaţională Specializată „SECURITY-2012”, care s-a desfăşurat la Centrul Internaţional de Expoziţii ,,MOLDEXPO” din mun. Chişinău.

More

Participarea la cea de-a 88-a sesiune de instruire

7 Nov 2012

Prin dispoziţia MAI nr.18/1731 din 11.10.2012, Academia a delegat un reprezentant pentru a participa la cea de-a 88-a Sesiune de instruire care se v-a desfăşura în perioada 20.10 – 01.12.2012 în or. Budapesta, Ungaria în Academia Internaţională a Organelor de Drept (ILEA).

More