OIM şi Academia „Ştefan cel Mare“ fortifică colaborarea pentru îmbunătăţirea capacităţilor de instruire în domeniul gestionării migraţiei şi a frontierelor

Academia „Ştefan cel Mare“ a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Organizaţia Internațională pentru Migraţie, Misiunea în Republica Moldova au semnat la 20 martie la Chișinău, un memorandum cu privire la stabilirea cadrului de colaborare în domeniul unor activităţi comune de sprijinire a procesului educaţional al ofiţerilor de poliţie şi consolidării capacităţii organelor de aplicare a legii din Republica Moldova, axate pe gestionarea migraţiei şi a frontierelor.
Dl. Lars Johan Lönnback, Șeful Misiunii OIM în Moldova, a declarat că: “semnarea memorandumului este un moment de referinţă pentru extinderea colaborării celor două instituții, care serveşte la îmbunătățirea serviciilor prestate de ofiţerii de poliţie, precum şi la elaborarea de politici bazate pe dovezi în domeniul gestionării migraţiei şi a frontierelor”.
Memorandumul oficializează o colaborare de lungă durată între OIM şi Academia “Ştefan cel Mare”, începută în anul 2000, care pune bazele unei consolidări aprofundate a parteneriatului.
Dl. Valentin Chiriţa, prorectorul pentru studii şi management al calităţii al Academiei „Ştefan cel Mare“, a salutat semnarea memorandumului, menţionînd că: “semnarea acestuia este un pas formal important în promovarea colaborării axate pe aspecte legate de migraţie, Academia manifestând un interes de natură academică dar şi practică în domeniu, orientat spre îmbunătățirea capacităţii noii generaţii de ofiţeri de poliţie”.
Scopul memorandumului este de a contribui la consolidarea cadrului instituţional şi operaţional cu privire la gestionarea procesului de migraţie şi a frontierelor în Republica Moldova, în conformitate cu cele mai bune standarde şi practici UE şi internaţionale, prin sporirea capacităţii Poliţiei de Frontieră şi a altor organe de Drept din Moldova cu competenţe în acest domeniu.
În acest scop, cele două părţi au decis să- şi unească eforturile şi resursele pentru a îmbunătăţi curricula de formare şi alte instrumente relevante pentru consolidarea capacităţilor personalului Poliţiei de Frontieră şi a altor organe de drept din Moldova, efectuarea de studii şi cercetări, organizarea de evenimente de natură academică şi ştiinţifică, schimbul de date și informaţii în domenii de interes comun, prin abordarea subiectelor legate de gestionarea migraţiei şi a frontierelor.
Ambele părţi au accentuat faptul că respectiva cooperare în cadrul memorandumului va asigura continuitatea şi durabilitatea eforturilor Republicii Moldova şi a partenerilor săi internaţionali în domeniul îmbunătăţirii continue a capacităţilor operaţionale ale structurilor de poliţie din ţară conform celor mai bune standarde şi practici internaţionale existente.