O nouă promoţie de ofiţeri pregătiți pentru activitate în cadrul MAI

În perioada 06.02.2023-26.05.2023, Direcția dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” a organizat şi desfăşurat cursul de formare profesională iniţială pentru 26 de ofiţeri (grupa academică 112).

Obiectivul principal al cursului de formare profesională iniţială a constat în formarea competenţelor generale şi specifice descrise în standardele ocupaţionale, necesare pentru buna desfăşurare a activităţii profesionale.

Evaluarea finală a inclus în prezentarea și susținerea tezelor pe domeniile studiate, cu studii de caz și întrebări specifice domeniului de activitate, probleme identificate şi soluţii propuse.

Pentru implicare activă, rezultate remarcabile şi cea mai înaltă notă medie finală, au fost distinşi 6 ofiţeri cu diplome de merit din partea conducerii instituţiei.

La festivitatea de înmânare a certificatelor de absolvire au participat reprezentanţi ai conducerii Direcției dezvoltare profesională, ai IGPF şi formatori implicaţi în procesul de instruire. Aceştea au menţionat că a face parte din această profesie nobilă este o onoare. Totodată, i-a îndemnat să fie încrezători că vor aduce  contribuții semnificative în eforturile de prevenire a criminalității și respectării drepturilor omului.