O nouă promoţie de ofiţeri în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială al Academiei „Ştefan cel Mare”

La data de 08 iunie 2016, 56 de ofiţeri, noi angajaţi ai structurilor Inspectoratului General de Poliţie, au primit certificatele de absolvire a cursului de pregătire inițială în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială al Academiei „Ştefan cel Mare”.
Pe parcursul a trei luni de zile angajaţii au fost iniţiaţi şi instruiţi în domeniile de activitate specifice activităţii poliţieneşti: instrucţia tragerii, tactici de menţinere şi restabilire a ordinii publice, intervenţia profesională, deontologia poliţienească, acordarea primului ajutor medical, precum şi disciplinele juridice de profil.
La finele cursului, absolvenţii au susţinut examenele de capacitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Fiecare dintre ofiţerii noi angajaţi a fost apreciat individual. Profesorii şi psihologii instituţiei au pregătit note informative, adresate şefilor subdiviziunilor care i-a angajat, care cuprind reuşita, caracterizarea aptitudinilor şi riscurilor profesionale. Absolvenţii au primit recomandări referitoare la domeniile de perfecţionare profesională, continuarea studiilor şi orientarea în carieră profesională.
La finalul ceremoniei de înmânare a certificatelor de studii, absolvenţii au mers cu pas de defilare pe platoul Academiei „Ştefan cel Mare”.