O nouă promoţie de ofiţeri

În scopul asigurării pregătirii personalului nou-angajat din sursa externă la funcţii cu statut special, în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei ,,Ştefan cel Mare”, în perioada 01.08.2022-18.11.2022,s-a desfăşurat cursul de formare iniţială pentru ofiţeri (grupa academică 110), organizat conform noului Program de instruire. La instruire au fost delegaţi 23 funcţionari publici cu statut special din cadrul Inspectoratului General al Poliției și Biroului Migrație și Azil ale MAI.

Obiectivul principal al cursului de formare profesională iniţială a ţinut de formarea competenţelor generale şi specifice, descrise în standardele ocupaţionale, necesare pentru buna desfăşurare a activităţii profesionale.

Partea teoreticăs-a desfășurat cu implicarea cadrelor didactice profesioniste, iar cea practică a inclus vizite de studiu în cadrul subdiviziunilor subordonate MAI: Direcția de Poliție a mun. Chișinău, Dispeceratul IGP, Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP, Secția protecția datelor cu caracter personal al IGP, Direcţia poliţiei de patrulare Centru și Secția supraveghere contravențională a INSP al IGP, Centrul național de prevenire a abuzului față de copii, Centrul de plasament temporar al străinilor, zonele de frontieră SPF Leușeni 1 și punctul de trecere SPF Leușeni 2 al IGPF.

La festivitatea de înmânare a certificatelor de absolvire a cursului prenotat au participat: conducerea Direcției dezvoltare profesională, conducerea BMA şi reprezentantul IGP, adresând absolvenţilor mesaje de felicitare, încurajând, în acest fel, proaspeţii ofiţeri să demonstreze zi de zi perseverenţă, disciplină, responsabilitate şi profesionalism.