O nouă promoţie de manageri din cadrul autorităților administrative şi instituțiilor din subordinea MAI

De cunoştinţele şi abilităţile managerului depinde consolidarea şi dezvoltarea instituţiei. În acest context astazi, la 18 februarie 2022, o nouă pleiadă de manageri a absolvit cursul de formare managerială (nivelul I – management de bază) desfăşurat în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională.

Viitorii conducători au avut oportunitatea să-şi dezvolte competenţele manageriale privind planificarea, organizarea şi coordonarea activităţii pentru realizarea obiectivelor propuse, precum şi abilităţile în procesul de luare a deciziilor în vederea abordării complexe a problemelor cu care se vor confrunta în perspectivă .

Totodată, audienţii cursului au fost prezenţi şi la o sesiune cu tematica “Tehnologii informaţionale”, organizată în cadrul Universităţii Tehnice din Moldova.

Determinarea nivelului de cunoştinţe acumulate de către participanţii la curs s-a efectuat prin prezentarea și susținerea lucrărilor practice. În cadrul comisie de evaluare a participat Secretarul de stat, Daniella Misail-Nichitin.

Absolvenţii au exprimat recunoştinţă formatorilor pentru profesionalismul şi experienţa oferită în timpul cursului, fiind convinşi de faptul că cunoştinţele asimilate le vor spori nivelul profesional în exercitarea activităţii manageriale.

La finalul cursului, celor 39 de angajaţi din cadrul subdiviziunilor subordonate ale MAI li s-au eliberat certificate confirmative de absolvire.