O nouă promoție de manageri

Formarea unor conducători care posedă abilități dezvoltate de management, leadership și eficientizarea activității acestora este o condiție indispensabilă în realizarea angajamentelor strategice ale Direcției Dezvoltare Profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.
Prin urmare, la cursul desfășurat în perioada 29 iunie – 24 iulie 2020 au fost instruiți viitorii manageri. Obiectivul de bază al procesului de instruire s-a axat pe modelarea atitudinilor/comportamentelor manageriale necesare în arta conducerii subdiviziunilor și administrarea eficientă a resurselor acesteia. Sesiunile de instruire au fost structurate în șase module cuprinzând următoarele subiecte: conceptul și activitățile managementului, comunicarea managerială, managementul echipelor, psihologia conducerii, noțiuni privind leadership-ul, precum și sfera de reglementare a actelor normative specifice MAI.
Modulele din cadrul cursului au permis participanților să-și consolideze cunoştinţele privind funcţiile și instrumentele managementului, să-și dezvolte competenţele de conducere ce includ capacitatea managerului de a proiecta activitatea subdiviziunii în vederea obţinerii unor rezultate de calitate și de a organiza activitatea în vederea realizării obiectivelor din planul managerial. Ca finalitate a acestui curs, managerii sunt pregătiţi să ia decizii de orice tip, indiferent de gradul lor de complexitate, fiind constructivi în acţiunile lor și constituind echipe de succes. La final de curs, audienții vor primi certificate de absolvire care atestă faptul promovării cursului managerial.