O nouă promoţie a Academiei „Ştefan cel Mare”

Astăzi, la 5 iulie 2018 Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a lansat o nouă promoţie. 165 absolvenţi, dintre care 78 – ai Facultăţii Drept şi 87 – ai Facultăţii Securitate Civilă şi Ordine Publică, frecvenţă zi, studii cu finanţare bugetară, au obţinut studii superioare cu eliberarea diplomelor de licenţă. Totodată, în cadrul evenimentului a fost consemnată şi promovarea celor 18 absolvenţi ai Facultăţii Drept care şi-au făcut studiile cu frecvenţă, contra plată.
La eveniment au fost prezenţi:
– Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan;
– Secretarul general de stat, Simion Carp;
– Reprezentanţii delegaţiilor din Germania, Polonia, Austria, România, Ucraina, Qatar;
– Conducătorii subdiviziunilor Ministerului de Interne şi Inspectoratului General al Poliţiei;
– Corpul administrativ şi personalul profesoral-didactic al instituţiei;
– Veteranii, pensionarii Ministerului de interne, cât şi alţi oaspeţi.
În mesajul său, ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan a felicitat absolvenţii, părinţii acestora, profesorii şi veteranii instituţiei, afirmând calitatea studiilor şi încrederea sa în tânăra generaţie.
„În spatele vostru aveţi 4 ani de studii, iar înainte – o viaţă întreagă”, a menţionat ministrul de Interne în discursul său.
Totodată absolventul Academiei „Ştefan cel Mare”, inspectorul Daniel Voloşciuc, în adresarea sa absolvenţilor, a menţionat faptul că „…astăzi este un moment de finalitate şi totodată un nou început, o nouă viaţă ne aşteaptă. Este momentul când cele acumulate aici vor fi puse în practică şi vor legitima valoarea câştigată în timpul facultăţii. Cu siguranţă, după numeroasele examene prin care am trecut şi experienţa căpătată în anii de studii, suntem pregătiţi să facem faţă obstacolelor şi provocărilor care ne vor aştepta de acum înainte.”
Solemnităţi de acest gen au devenit o tradiţie care demonstrează că Academia „Ştefan cel Mare”, ajungând la cea de-a 24-a promoţie, îşi îndeplineşte cu succes obiectivele sale nobile în domeniul pregătirii eficiente a cadrelor pentru structurile Ministerului de Interne. Iar ofiţerii absolvenţi confirmă prin faptele sale că sunt o forţă de valoare a Ministerului Afacerilor Interne, asigurând unica rezervă calitativă şi regenerabilă pentru Poliţia Republicii Moldova.