Noii absolvenți ai cursurilor de formare inițială

În perioada 14-18 septembrie curent, în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare”, a fost organizată şi desfăşurată evaluarea finală pentru a determina nivelul de cunoștințe a efectivului de ofițeri și subofițeri debutanți, angajați din sursa externă.
Obiectivul de bază al cursului de formare profesională iniţială constă în obținerea unei calificări profesionale, extinderea aptitudinilor şi formarea abilităților pentru îndeplinirea practică a misiunilor și atribuţiilor conform activităților profesionale.
Cu această ocazie, efectivul a primit certificate de absolvire și mesaje de felicitare. Conducerea Direcției a încurajat absolvenții să se ghideze de buchea legii și să aplice cunoştinţele acumulate în timpul studiilor pentru a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, în spiritul legislaţiei în vigoare şi al statului de drept. Absolvenții și-au exprimat aprecierea, fiind convinşi de faptul că abilităţile obţinute le vor fi de un real folos la îndeplinirea conştiincioasă a sarcinilor de serviciu în activitatea de zi cu zi.
De menționat că a fost asigurat măsurile necesare de protecție prevăzute de comisia națională extraordinară de sănătate publică.