Noi experiențe în cadrul mobilităţii academice internaţionale de scurtă durată

Mobilitatea  academică universitară contribuie la dezvoltarea profesională atât a studenților, precum și a personalului academic din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”. Aceasta oferă multe oportunități de preluare a celor mai bune practici conform standardelor europene în domeniul educației, științei și inovației.

În această ordine de idei, pe parcursul anului 2021, asistentul universitar din cadrul catedrei „Drept privat” a FDOPSC, comisar Eugenia Gugulan, a participat la un șir de evenimente educaționale internaționale Erasmus +, UE, Acțiunea KA105-018209  desfășurate în Franţa, Germania, Grecia care au oferit posibilitatea familiarizării cu actualitățile și noile tendințe în domeniul drepturilor omului, egalității de gen, leadership cu abordarea diverselor tematici: „Conjuncții – lupta cu discriminarea și excluderea socială în munca pentru tineri”; „Young Ethical Leaders”; proiectul „ACTE”; „School Program for Children well – being and outdoor learning”; „Expand your frontiers on high technical skills on public speaking”. Prin misiunea lor, activitățile de mobilitate academică dinamizează și diversifică dezvoltarea continuă a participanților care tind spre noi culmi educaționale.