Noi activităţi în cadrul proiectului Twinning

Pe data de 12 ianuarie 2021 s-a desfășurat următoarea ședința din cadrul proiectului Twinnig „Reforma instruirii inițiale și continue a sistemului de poliție din Republica Moldova” pe activități 3.3.2. „Întocmirea programei de instruire” şi 3.4.1. „Ajustarea proceselor de organizare în planificarea, selectarea și nominalizarea formatorilor pentru cursuri de formare continuă”. Sesiunea de planificare și elaborare a proiectului de gestionare a fost organizată în format on-line cu participarea experților lituanieni și reprezentanții Academiei.
Întrunirea au avut drept obiectiv analiza dificultăților întâmpinate la identificarea acțiunilor care urmează a fi întreprinse cu recomandarea indicilor strategici pentru elaborarea programei de instruire şi ajustarea proceselor de organizare pentru cursuri de formare continuă. Programul de formare va cuprinde: program de bază privind tehnicile moderne de management şi programe specifice bazate pe evaluarea nevoilor de instruire a personalului de conducere al Academiei.
Toate recomandările oferite de experţi au menirea de a ajuta Academia „Ștefan cel Mare” să fie mai productivă, mai proactivă, în iniţierea activităților moderne de dezvoltare în procesul de studii și managementul strategic de success.