Miroslav Ţvigunov la 60 de ani: profesionalism, responsabilitate şi onestitate

Domnul Miroslav Ţvigunov, locotenent-colonel în rezervă, şef al Serviciului juridic, s-a născut la 16 mai 1958 în oraşul Bălţi.
Activează în organele afacerilor interne ale Republicii Moldova din 1985 deţinând mai multe funcţii: inspector de sector al SAI din or. Chişinău, anchetator, şef al serviciului ordine publică, lector al catedrei „Drept administrativ şi activitate administrativă a OAI” a Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”, metodist superior al serviciului integrare a învăţămîntului cu practica al Secţiei învăţămînt a aceleiaşi instituţii.
Activînd în funcţie ştiinţifico-didactică domnul Miroslav Ţvigunov a înregistrat mari succese în instruirea tinerei generaţii. În anul 2002 echipa Academiei “Ştefan cel Mare”, pregătită de dumnealui, s-a plasat pe locul I în cadrul Olimpiadei studenţeşti interuniversitare la drept administrativ.
Este decorat cu mai multe medalii, insigne, diplome de onoare, printre care: „Colaborator Eminent al MAI”, „10 ani Poliţia Naţională”, „15 ani Poliţia Naţională”, “25 ani Poliţia Republicii Moldova”, „Pentru serviciul impecabil” de grade III, II şi I.
La acest ceas aniversar, Secretarul General de Stat al MAI Simion Carp, conducerea şi colectivul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, precum şi colectivul Consiliului Veteranilor aduc sincere felicitări Domniei sale, urîndu-i realizări fructuoase, sănătate, linişte sufletească şi bucurie.