Măsuri cu privire la străinii care primesc refuz de intrare în Republica Moldova în perioada Summitului CPE din 1 iunie

Grupul Media pentru Știri de Securitate privind Summitul Comunității Politice Europene (GMSS-CPE) 2023 vă informează:
Prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale, în perioada 31 mai 2023 – 2  iunie 2023, în cadrul Centrului  de  plasament  temporar  al  străinilor  din  subordinea  Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne va fi amenajat un Centru de cazare provizoriu pentru străinii cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. 

Măsura dată va fi aplicată în contextul închiderii spațiului aerian al Republicii Moldova în timpul desfășurării Summitului din 1 iunie, când activitatea operatorilor aerieni din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău va fi sistată, iar părăsirea imediată a punctului de trecere a frontierei nu va fi posibilă. Astfel, străinii cărora nu le-a fost permisă, din varii motive, intrarea în Republica Moldova vor fi transferați și plasați la Centrul de cazare provizoriu.

Transportarea persoanelor către Centru va fi asigurată de Inspectoratul  General  al Poliției de Frontieră. Cheltuielile pentru hrană și asistență medicală, suportate de către Centru, vor fi asigurate de către Inspectoratul General pentru Migrație, cu excepția cazurilor în care persoanele au interdicție de intrare în Republica Moldova. Cheltuielile de cazare pentru aceste persoane vor fi suportate de operatorul aerian care i-a asigurat transportul.

De asemenea, termenul de cazare în Centru a străinilor cărora li s-a refuzat intrarea în Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Aeroportul Internațional Chișinău, nu va depăși 72 de ore.

GMSS-CPE amintește că în vederea asigurării siguranței și securității aeronautice, toate zborurile aeronavelor civile vor fi interzise pe întreg spațiul aerian al Republicii Moldova pentru intervalul de timp 1 iunie ora 00.00 (ora locală) până pe 2 iunie ora 07.00 (ora locală), excepție făcând aeronavele oficiale. 

Din GMSS-CPE fac parte comunicatorii instituțiilor naționale din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale: Ministerul  Afacerilor Interne cu Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Migrație, Inspectoratul General de Carabinieri, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI; Serviciul de Protecție și Pază de Stat; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Apărării; Procuratura Generală; Autoritatea Aeronautică Civilă; Administrația Națională a Penitenciarelor.  

Pentru mai multe detalii:
Grupul Media pentru Știri de Securitate (GMSS-CPE)
Tel: +373 22 255 255 /+373 67 255 255
Fax: +373 22 213 016
Email: stirisecuritatesummit2023@mai.gov.md