Masteranzii programului „Securitate şi apărare” ai Academiei militare „Alexandru cel Bun” în Academia „Ştefan cel Mare”

În contextul mobilităţii academice a masteranzilor, la data de 08 aprilie 2015, o grupă academică de Studenţi-masteranzi ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun” s-au aflat în Academia „Ştefan cel Mare”.
Rectorul Academiei „Ştefan cel Mare”, colonel de poliţie, dr., conf. Simion Carp a ţinut un discurs studenţilor-masteranzi ai programului de master în securitate şi apărare despre rolul MAI şi structurilor poliţieneşti în sistemul de securitate al statului, instruirea şi educaţia ofiţerilor în respectul valorilor naţionale ca premiză pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, securitatea R. Moldova în contextul evenimentelor geopolitice actuale.
Cursanţii au primit CD-uri cu filme documentare de scurt metraj despre educaţia patriotică a tinerii generaţii, s-au familiarizat cu baza materială a instituţiei şi organizarea procesului de studii.
Printre masteranzi s-au aflat şi reprezentanţo ai ONG-urilor, precum Promo-lex, reprezentanţi ai Centrului de informare şi documentare privind NATO în R.Moldova, angajaţi ai diferitor structuri din Forţele armate şi alte structuri ale administraţiei publice centrale.