Masa rotundă „Prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeii”

Centrul ştiinţific ,,Areopag” al Catedrei Drept public şi securitate a frontierei, migrație și azil susține în continuare Campania ,,16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” organizând masa rotundă studențească cu genericul: „Prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeii”. Sesiunea ştiinţifică având scopul reafirmării importanţei respectării drepturilor omului şi eliminarea din societate a violenţei în bază de gen.

În calitate de invitaţi de onoare la forum au participat: coordonatoarea superioară a proiectului „Susținerea implementării Convenției de la Istanbul în Republica Moldova” din cadrul Consiliului Europei,  Elena Moisei; judecătorul din cadrul Judecătoriei Ungheni, Dumitru Racoviţă; specialistul  principal al Secției instruire iniţială a Institutului Național al Justiției, Cătălin Lîsîi, precum şi conducerea Academiei, cadre didactice ale instituţiei şi studenţii Facultăţii drept, administrație, ordine și securitate publică a Academiei.

Obiectivul întrunirii s-a axat pe sensibilizarea și familiarizarea studenților cu fenomenul violenţei asupra femeilor. Totodată, s-au evidențiat şi efectele grave ale acestui fenomen, atât asupra femeii, în special, cât și asupra familiei, în general.

În urma dezbaterilor participanții au lansat un apel către femei şi fete din întreaga societate, să nu tolereze abuzul și să denunțe orice formă de violență formulând în acest sens şi un slogan: „Fiecare femeie merită o viață trăită în demnitate!”.

Obiectivele strategice de promovare a politicilor în domeniul egalității de gen în Republica Moldova se regăsesc atât în cadrul Strategiei pentru asigurarea egalității de gen între femei și bărbați cât și în cadrul Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie.