Masă rotundă cu genericul ”Vasile Florea – 50 ani de activitate profesională şi ştiinţifică”

La data de 17 ianuarie 2014, în incinta Academiei ,,Ştefan cel Mare” a avut loc masa rotundă cu genericul ”Vasile Florea – 50 ani de activitate profesională şi ştiinţifică”. Manifestarea a fost organizată la iniţiativa conducerii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.
La acest eveniment au participat atât colectivul profesoral didactic al Academiei, cît şi invitaţi din afară: Igor Dolea, doctor habilitat în drept, profesor universitar; Trofim Carpov, doctor în drept, conferenţiar universitar; Mihai Laşco, doctor în drept, conferenţiar universitar; Ştefan Stamatin, doctor în drept, conferenţiar universitar, precum şi alţi reprezentanţi ai mediului academic şi ai asociaţiilor obşteşti. Participanţii au menţionat că Dl Vasile Florea, doctor în drept, profesor universitar interimar la catedra „Ştiinţe penale” a Academiei „Ştefan cel Mare”, s-a remarcat printr-o bogată activitate didactică şi de cercetare în domeniul dreptului, care i-a adus un prestigiu ştiinţific recunoscut de întreaga comunitate academică din ţară dar şi peste hotare. De asemenea, au fost puse în discuţie numeroase probleme cu caracter ştiinţific ce au fost şi sunt abordate de către Dl Vasile Florea în cadrul investigărilor ştiinţifice.