Masa rotundă cu genericul: „Schimbările climatice: provocări și soluții”

La 20 mai, Catedra „Drept privat” a Facultății drept, administrație, ordine și securitate publică a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, în parteneriat cu A.O.„EcoVisio”, au organizat masa rotundă dedicată Zilei Mondiale a Mediului, sărbătorită anual la 5 iunie, cu genericul: „Schimbările climatice: provocări și soluții”. La eveniment au participat studenții, masteranzii și cadrul profesoral-didactic al Academiei.

În scopul sensibilizării comunității academice, prin purtarea discuțiilor ce țin de problemele actuale ale răspunderii juridice în domeniul protecției mediului, la eveniment ne-a onorat cu prezența doamna Bordea Maia, procuror în cadrul Procuraturii Generale.

În cadrul evenimentului au fost abordate un șir de subiecte menite să atragă atenția factorilor de decizie la nivel național și internațional, a administrațiilor locale, a mediului de afaceri și a societății civile asupra necesității consolidării eforturilor, în vederea întreprinderii acțiunilor comune privind asigurarea protecției mediului înconjurător, utilizarea rațională a resurselor naturale, îmbunătățirea calității mediului și, nu în ultimul rând, privind diminuarea fenomenului schimbărilor climatice, pentru a asigura generațiilor următoare un viitor prosper și sigur din punct de vedere al durabilității mediului.

Ziua Mondială a Mediului constituie un prilej pentru instituţiile guvernamentale, administraţiile locale, asociaţiile de tineri, organizaţiile non-guvernamentale, întreprinzători, inclusiv, mass-media de a se mobiliza prin manifestări comune, menite să atragă atenţia asupra necesităţii protejării componentelor de mediu.