Masa rotundă cu genericul ,,Percepție și atitudine față de persoanele cu dizabilități”

La data de 03 decembrie 2021, Catedra Drept public şi securitate a frontierei împreună cu Centrul ştiinţific ,,Areopag” al Academiei ,,Ştefan cel Mare” au organizat masa rotundă studenţească cu genericul ,,Percepție și atitudine față de persoanele cu dizabilități”, dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, moderator Mariana Pavlencu, doctor în drept, conferențiar universitar.

În cadrul acestui forum științific au participat: Mariana Tîbulac-Ciobanu, doctor în istorie, cercetător științific superior în cadrul Institutului de Istorie al Ministerului Educației și Cercetării, conducerea Academiei, cadrele didactice ale instituţiei şi studenţii Facultăţii drept, ordine publică și securitate civilă a Academiei.

Discuţia s-a axat pe aplicarea în Republica Moldova a prevederilor Convenţiei Organizației Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi necesitatea implicării instituţiilor de stat, a societăţii civile în eliminarea discriminării pe criterii de dizabilitate şi conjugarea eforturilor pentru a sensibiliza oamenii.

Pe parcursul forumului au fost puse în discuții aspecte precum: sporirea ratei de angajare în câmpul muncii, asigurarea accesibilităţii la infrastructură, sporirea participării la viaţa politică, publică şi culturală a acestei categorii de persoane, inclusiv și alte subiecte care au fost puse în dezbatere. Toţi oamenii sunt născuţi liberi şi egali în drepturi.  De aceea, persoanele cu dizabilităţi nu trebuie să fie discriminate, ci să beneficieze de şanse egale. Pentru a putea atinge aceleaşi condiţii de trai ca şi ceilalţi cetăţeni, persoanele cu dizabilități au nevoie de mai mult sprijin din partea comunităţii. Este important să conștientizăm că fiecare dintre noi trebuie să aibă o conduită care să contribuie la eliminarea barierelor și să ducă la o mai bună integrare în societate a persoanelor cu dizabilități. Evident este faptul că discriminarea duce cu sine la marginalizarea și lezarea în drepturi a persoanelor cu dizabilități, judecarea, condamnarea și lipsirea acestora de a avea șansa să ducă un trai decent și o viață normală, fără restricții.