Masa rotundă cu genericul Dizabilitatea – provocare a societății contemporane dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități

La 1 decembrie 2022, Cercul ştiinţific studențesc ,,Areopag” al Catedrei drept public, securitate a frontierei, migrație și azil a Academiei ,,Ştefan cel Mare”, tradițional, în preajma Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, a organizat masa rotundă studenţească cu genericul ,,Dizabilitatea – provocare a societății contemporane” (moderator Mariana Pavlencu, doctor în drept, conferențiar universitar).

Forumul științific a reunit reprezentanţii conducerii Academiei, cadrele didactice ale instituţiei şi studenţii Facultăţii drept, administrație, ordine și securitate publică a Academiei.

Discuţiile s-au axat pe aplicarea în Republica Moldova a prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități şi necesitatea implicării instituţiilor de stat, a societăţii civile în eliminarea discriminării pe criterii de dizabilitate şi conjugarea eforturilor pentru a sensibiliza oamenii.

Totodată, s-au abordat şi subiectele care ţin de problematica  acestor categorii de persoane, cum ar fi: sporirea ratei de angajare în câmpul muncii, asigurarea accesibilităţii la infrastructură, sporirea participării la viaţa politică, publică şi culturală.

În sinteză, raportorii au conchis: „Într-o societate democratică trebuie să promovăm principiul egalităţii indiferent de situație şi împrejurări. Drepturile fundamentale trebuie respectate necondiţionat de către toți cetățenii, fără a admite discriminări sau abateri de la normele morale ale umanității”.