Masa rotundă cu genericul: „Aspecte de prevenire şi investigare a infracţiunilor informatice şi a infracţiunilor din domeniul telecomunicaţiilor”.

La 25 aprilie 2019, Catedra „Procedură penală şi Criminalistică” Academiei „Ştefan cel Mare” a organizat Masa rotundă cu genericul: „Aspecte de prevenire şi investigare a infracţiunilor informatice şi a infracţiunilor din domeniul telecomunicaţiilor”.
Lucrările mesei rotunde au demarat cu participarea cadrelor ştiinţifico-didactice ale Catedrei de specialitate, studenţii Academiei, reprezentanţilor Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP, precum şi a Centrului pentru combaterea crimelor informatice al INI al IGP. Discursurile au evidenţiat importanţa şi actualitatea abordării acestui fenomen, de asemenea fiind punctate şi o serie de lacune legislative.
În cadrul acestui for ştiinţifico-practic accentul a fost plasat pe relevarea corectă a factorilor care generează noile forme şi manifestări ale acestui fenomen, fiind o condiţie importantă a succesului în modelarea, contracararea şi realizarea activităţilor oportune de prevenire şi combatere a flagelului respectiv.
În final, participanţii au sesizat că evenimentul la care au luat parte le-a oferit un schimb constructiv de idei, cunoştinţe şi experienţe în domeniul prevenirii şi investigării infracţiunilor informatice. Totodată, aceştia au constatat că astfel de reuniuni cu caracter ştiinţifico-practic oferă posibilitatea elaborării unor metode eficiente de prevenire şi investigare, dar şi propuneri de ameliorare a situaţiei în domeniul vizat, menite să asigure o cercetare eficientă a acestui flagel.