Masa rotundă cu genericul „Alexandru BORODAC: studii şi contribuţii în dezvoltarea dreptului penal autohton”

La data de 20 februarie 2020, în incinta Bibliotecii Generale „Tudor Roşca” a Academiei „Ştefan cel Mare”, a avut loc masa rotundă cu genericul „Alexandru BORODAC: studii şi contribuţii în dezvoltarea dreptului penal autohton”. Evenimentul a fost organizat de Catedra Drept penal şi criminologie în colaborare cu Centrul informare şi biblioteconomie, Centrul Cercetări ştiinţifice.
La for au participat conducerea Academiei ,,Ştefan cel Mare”, corpul profesoral didactic şi studenţii Facultăţii Drept, ordine publică şi securitate civilă.
Activitatea a fost deschisă cu un cuvânt de salut din partea domnilor Dinu OSTAVCIUC, dr., rector al Academiei ,,Ştefan cel Mare”, Iurie ODAGIU, dr. conf. univ., prim-prorector pentru studii şi management al calităţii şi Iurie LARII, dr. conf. univ., prorector pentru ştiinţă.
În contextul marcării la data de 1 septembrie curent a jubileului de 30 de ani de la fondarea Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, participanţii la masa rotundă au scos în evidenţă mai multe personalități notorii ale instituției, una dintre acestea fiind profesorul universitar Alexandru BORODAC. Distinsul profesor a avut o contribuţie valoroasă la dezvoltarea ştiinţelor penale autohtone, prin realizarea multiplelor cercetări ştiinţifice reflectate în manuale şi diverse studii monografice, care în decursul anilor au constituit principalul pilon în domeniul instruirii mai multor generaţii de jurişti pentru structurile Ministerului de Interne și alte organe de drept din Republica Moldova. De asemenea, s-a reiterat faptul că, manifestând un puternic spirit de convingere şi mult curaj în promovarea unor idei novatoare, Alexandru BORODAC a ştiut să se înscrie în lista celor mai valoroase personalităţi ale timpului.
În final, conducerea Academiei a înmânat Catedrei Drept penal și criminologie, în cadrul căreia și-a desfășurat activitatea profesorul Alexandru BORODAC, un Testimoniu care certifică postmortem valoarea inestimabilă a studiilor în domeniul științelor penale pe care le-a realizat.